Thursday

12. juli”Men Moses sa til Gud: Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? Han sa: Sannelig, jeg vil være med deg…” ( 2. Mosebok 3,11-12 )
 
Moses var Guds utvalgte redskap. Når jeg tenker på ham ser jeg ham for meg som den store lederen som rekker ut staven over vannet og det deler seg. Jeg tenker på da han talte til klippen og folket fikk vann. Han bad og folket fikk manna fra himmelen. Moses var nær Gud. Allikevel er det Moses som ytrer ordene i dagens bibelvers: ”Hvem er jeg, at jeg skulle…?”
Jeg har mange ganger stilt samme spørsmål: Hvem er jeg, at jeg skulle kunne gjøre dette eller hint? Hvem er jeg, at jeg skulle kunne det? Gud ser ikke på våre menneskelige evner når han velger ut sine redskap. Når han har utvalgt deg og du stiller hvem-er-jeg-spørsmålet til ham, da svarer han alltid: ”Jeg vil være med deg.” Det er svaret på hvordan slike som du og jeg kan få lov til å gjøre noe for Gud.

Bønn
Takk, Gud, at Du har lovet å være med meg i dag og alle dager. Takk for at Din kraft er like virkelig i dag som den var på Mose tid. Takk for at ingenting er umulig for Deg.

No comments:

Post a Comment