Friday

21. september”I din godhet førte du det folket som du forløste. Du ledet dem med din kraft til din hellige bolig.” ( 2. Mosebok 15,13 - DNB 1978/85 )

En amerikansk forkynner som var aktiv i den karismatiske vekkelsen på 1970-tallet, Bob Mumford, underviste om hvordan man kunne gjenkjenne Guds ledelse. Han fortalte om en vanskelig havneinnseiling hvor mange fartøy gikk på grunn. Den eneste måten man kunne klare å ta seg inn i havnen på var å sørge for at man alltid hadde tre ledefyr i rett linje.
For å vite at vi er i Guds ledelse slik at vi ikke, billedlig talt, går på grunn finnes det også tre ledefyr som må stemme. De tre ledefyrene er 1) Guds ord - Våre planer må ikke stride mot det Bibelen lærer. 2) Det indre vitnesbyrdet - Det kan være mye som ikke åpenbart er i strid med Guds ord, men som allikevel er feil fordi vi kan kjenne i vår ånd at det ikke er rett for oss, i alle fall ikke akkurat nå. 3) Omstendighetene - Dersom noe er Guds vilje så behøver vi aldri å slå inn dører. Gud vil legge omstendighetene til rette for oss. Dersom ikke omstendighetene er riktige så er det ikke nødvendigvis slik at det vi har kjent i vår ånd er feil. Det kan bare være at tiden ikke er inne.

Bønn
Herre, takk for at Du med godhet leder det folk Du har forløst. Takk for at jeg rolig kan stole på at Du skal åpne og stenge dører og at Du hver dag leder meg på Din veg.