Saturday

21. april”Du skal ikke mer kalles den forlatte,”  ( Jesaja 62,4a )

Gud lover at den som omvender seg til ham skal få gjenopprettelse. Han eller hun skal få et nytt navn. Navnet representerer vår identitet. Når vil legger våre liv i Guds hånd så skaper han noe helt nytt i våre liv. Han gir oss en ny identitet. Han forvandler sorgen til glede og mørket til lys. Bibelordet sier at den som før ble kalt forlatt og som var forkastet får et nytt navn: ”Min kjæreste” (DNB 1978/85).

 Bønn
Takk, Herre, for at Du som har all makt i himmelen og på jorden, bryr Deg om hvert eneste lite menneske. Takk for at Du i dag vil la meg bytte det navn som andre mennesker har gitt meg, eller som jeg har gitt meg selv, med det vidunderlige navn som Du vil gi meg. Takk for at det navnet er et uttrykk for Din kjærlighet til meg.