Sunday

30. april”Vær ikke redd for dem,… Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot hele landet -… De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg.” ( Jeremia 1,17-19 )
 
Jeremia var utvalgt av Gud. Han hadde fått et hellig oppdrag: å være profet for folkene. (Jeremia 1,5) Men Jeremia var redd. Han kunne ikke tale og han syntes at han var for ung. Men Gud fortsatte å tale til ham til tross for alle hans innvendinger. Gud oppfordret ham til å ”gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg, skal du tale.” (v. 7) Videre er det som om Gud tar ham i sin favn og sier: ”Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg,” (v. 8).
I oss selv har vi ikke mye å stille opp mot de veldige kreftene som står imot evangeliet. Men Gud selv vil ”røre ved vår munn” og utruste oss for det oppdrag han vil bruke oss til.

 Bønn
Jeg ber Deg, Herre, om mot til å si det Du vil og handle slik Du ønsker i dag. Det spiller ingen rolle om dagens oppdrag er stort eller lite, eller om det får små eller store og langsiktige konsekvenser. Du lover å være med meg og da behøver jeg ikke være redd.