Monday

23. juli”Og det skjedde da han satt til bords i hans hus, se, da kom mange tollere og syndere og satt til bords med Jesus og hans disipler.”
( Matteus 9,10 )

Investering vil si at man tar en risiko. Man setter penger i et prosjekt i den tro at man skal få god avkastning en gang i fremtiden. Å tilbringe tid med andre mennesker kan også være en investering.
I dagens bibelvers ser vi Jesus sammen med en stor skare mennesker. Jesus og disiplene var alene tretten personer og så står det at det var mange tollere og syndere i tillegg. Jesus levde midt blant menneskene. Han visste at den tiden han brukte sammen med andre var en investering. Menneskene ble påvirket av hans tilstedeværelse.
På samme måte kan vi investere tid i andre, spise sammen, snakke sammen og omgås hverandre. Dersom også Jesus slipper inn i dette fellesskapet vil vår investering resultere i at mennesker blir påvirket av hans tilstedeværelse.

Bønn
Jesus, hjelp meg å bruke tiden min godt. Hjelp meg å investere tid i andre mennesker og minn meg på å også ta med Deg inn i fellesskapet.