Tuesday

22. januar”Og han (Levi) forlot alt og stod opp og fulgte ham (Jesus).”
( Lukas 5,28 )
 
I dagens bibelvers beskrives to viktige hendelser. For det første finner vi det vi kan kalle en beslutning fra hjertet. Levi forlot alt. Det var en beslutning fra hans hjerte. For det andre gjorde han en praktisk handling. Levi stod opp og fulgte Jesus.
En del mennesker har lett for å ta beslutninger som aldri blir gjennomført. Andre har lett for å løpe av sted og gjøre ting uten å tenke over konsekvensene. Når det gjelder å følge Jesus så er det nødvendig at både beslutningen fra hjertet og den praktiske handlingen er tilstede. Det er viktig at vi i vårt hjerte har sluppet taket i det som vi har kjært, at vi har forlatt alt. Og det er like viktig at vi gjør noe konkret, en praktisk handling som beviser det vi har besluttet i vårt hjerte.

 Bønn
Herre, la meg få være ekte tvers igjennom i dag. Hjelp å ta gjennomtenkte beslutninger i mitt hjerte og følge dem opp i praktisk handling.