Tuesday

17. oktober”Det er saligere å gi enn å ta imot.” ( Apostelgjerningene 20,35 )
 
Bibelen er ofte kontroversiell. Mye av dens budskap er ofte stikk i strid med det som oppfattes som normalt. I vårt forbrukersamfunn forkynnes hele tiden at om du bare får tak i den eller den tingen så blir du lykkelig. Inn i dette taler dagens bibelvers og sier at lykke er det motsatte. Det er saligere - du blir lykkeligere om du gir enn om du tar imot.
Det finnes et begrep som brukes på mange språk. Det omtaler mennesker eller fenomener som er ”nærende” eller ”tærende”. På norsk snakker vi om ”ytere” eller ”nytere”. De nærende, de som gir, er mennesker som har oppdaget gleden ved å dele med andre. Mange har oppdaget at man ikke blir fattigere om man gir til andre etter Guds vilje. De tærende derimot - nyterne - er de som hele tiden krever og som har et sjalu blikk på sin nestes eiendom. Den som har en tærende holdning kan aldri bli lykkelig.
Mennesker med en nærende holdning har oppdaget at ”gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning!” (1. Timoteus 6,6)

Bønn
Herre, hjelp meg å være fornøyd med alt det gode Du har gitt meg og hjelp meg å være sjenerøs mot menneskene rundt meg.