Saturday

24. august”For om det er såkalte guder, enten det nå er i himmelen eller på jorden - slik sett er det jo mange guder og mange herrer - så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham.” ( 1. Korinterbrev 8,5-6 )
 
Jeg hørte en  på radioen hvor noen som kjempet med spørsmålet om meningen med livet sa noe slikt som dette: ”Meningen med livet er den eneste setning jeg ikke kan analysere og finne setningsleddene i.” (Oversetters anmerkning: På svensk er dette et ordspill, da det svenske ordet mening kan bety både setning og mening.) Det var en fiffig formulering, men jeg tror faktisk det er vanskelig grammatikk for mange, dette å finne meningen med livet. Det kan nok gjøre livet uutholdelig for mange.
Det er kanskje slik at en av kristendommens viktigste poeng er at den gir mening med tilværelsen. Dagens bibelvers setter fokus på kjernen i kristen tro. Meningen med livet er at vi er skapt for å ha fellesskap med Gud. Ser vi ikke dette da finnes det ingen tilfredsstillende forklaring på hvorfor vi er til. Finner vi vår plass i forhold til den levende Gud, da faller alt annet på plass også.

Bønn
Jesus, takk for at jeg får tro at Du har skapt meg for å leve i fellesskap med Deg. Takk for at mitt liv får ha sitt dreiepunkt i Deg og ikke behøver å dreie seg bare om meg selv.