Tuesday

21. mai”Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.” ( 2. Korinterbrev 3,18 )

Dette bibelverset inneholder mye visdom. For det første legger det vekt på å ”se Herrens herlighet.” Det gjør vi når vi er sammen med Jesus i bønn og lovsang og når vi lar oss påvirke av hans ord. For det andre viser dette verset hva som skjer når vi gjør dette. Da ”forvandles vi”. Legg merke til at det står at vi blir forvandlet, det er ikke vi som forvandler oss selv, men ”vi blir forvandlet”. Noe skjer med oss som vi ikke kan oppnå i oss selv. For det tredje beskriver verset hva vi forvandles til. Vi forvandles til å bli mer og mer lik Jesus.
 I 1. Korinterbrev snakker Paulus om at det skal komme en tid, da det vi ikke helt forstår nå, skal bli helt klart for oss. Han sier: ” For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt.” (1. Korinterbrev 13,12). Ditt og mitt ansvar her og nå, er å se Herrens herlighet. Når vi gjør det så tar Gud ansvaret for å forvandle oss til å bli mer og mer lik Jesus. I 1. Johannes' brev står det at vi en dag skal vi bli fullstendig lik Jesus, for da skal vi se ham som han er. (1. Johannes' brev 3,2)

Bønn
Hjelp meg til å avsette tid i dag, til å se Din herlighet i bønn og lovsang, slik at jeg mer og mer forvandles til å bli lik Deg.