Wednesday

15. august”Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.” ( Matteus 7,26 )
 
De fleste vante kirkegjengere kjenner til fortellingen om den kloke mannen som bygde sitt hus på fjellgrunn og den uforstandige som bygde huset sitt på sand. Men om man spør mennesker hva denne lignelsen egentlig handler om, da er det ganske vanlig at man ikke har oppfattet poenget som Jesus ville fram til. Hva var det i praksis som skilte den kloke fra den uforstandige? Jesu undervisning handler faktisk ikke om ulike byggeteknikker. Poenget er at den kloke mannen hørte og gjorde, mens den uforstandige bare hørte.
Jeg leste et leserinnlegg i en avis hvor noen skrev at om alle som går på kristne sommerstevner hadde tilhensikt å omsette i praksis alt de der får av åndelig næring, da ville de ha nok å gjøre. Jeg tror at innsenderen har rett og jeg vet at Gud gleder seg over hver eneste klok kristen som både hører og gjør, selv i den minste ting.

Bønn
Herre, jeg søker etter visdommen. Du viser meg at den er innen rekkevidde for hver og en som leser Ditt ord, følger Den Hellige Ånds ledelse og handler deretter.