Tuesday

12. februar”Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.” ( Salomos ordspråk 22,6 )
 
Alle vet at Danmark er kjent for å ha mye bøkeskog. Jeg har hørt det fortalt at en gang var det omtrent like mye eik som bøk i landet. Men etter hvert tok bøkeskogen over og det ble mindre eik. Årsaken til at bøk vant over eik, sies å være at bøk sår sine frø tidligere enn eik.
Da jeg hørte om kampen mellom bøk og eik i Danmark og årsaken til at bøk vant, så tenkte jeg på menneskene. I åndeverdenen pågår det en kamp om hva som skal ha innflytelse over menneskene. Trolig er det slik at det som sås i et menneskes liv tidlig i barndommen og ungdommen er det som vil ta over. Om det gode blir sådd tidlig, om Guds ord blir sådd tidlig, så vil det før eller senere fortrenge det som blir sådd på et senere tidspunkt.

 Bønn
Herre, jeg vil være ekstra oppmerksom i dag dersom jeg møter unge mennesker, slik at jeg sår det som er godt inn i deres liv. Hjelp meg å så gode ord og vennlighet.   

No comments:

Post a Comment