Sunday

15. desember15. desember

”... han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, han som er trofast til evig tid (svensk: han svikter aldri sine løfter).”
( Salmenes bok 146,6 )
 
Det lille ordet ”aldri” gjør dette verset til et av nøkkelversene i hele Bibelen. Det understreker med kraft Guds trofasthet. Gud selv - skaperguden - svikter aldri! Han er ikke i dårlig humør en dag slik at han slutter å holde oppe den verden han har skapt. Han forandrer seg ikke bare fordi hans skaperverk ikke oppfører seg slik han vil.
 Dersom vi med sikkerhet vet at han har lovet noe, da vet vi også at det kommer til å skje. Det vi med sikkerhet vet at han har lovet, er de løftene han har gitt i sitt ord, Bibelen. Der har vi fått det skriftelig!
 Derfor behøver vi aldri tvile på vår frelse, eller på at hver eneste kristen får være fylt av Guds Ånd. I Bibelen lover Gud at hver den som påkaller Herrens navn skal blir frelst (Apostelgjerningene 2,21) og at han skal gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham (Lukas 11,13). Det Gud har lovet står fast!

Bønn
Takk for frelsens gave og takk for at Din Hellige Ånd bor i meg og vil lede meg i dag.