Friday

10. august

Og da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud.” ( Daniel 6,24b )
 
De bibelske personene fremstilles som oftest som mennesker som begår ulike synder, men allikevel kan de bli store forbilder i Guds rike, etter at de har fått tilgivelse og er blitt gjenopprettet. Daniel er unik. Han er, foruten Jesus, den eneste det ikke fortelles noe negativt om. Han fremstilles som et menneske uten synd og Gud kunne gjøre store underverk i og gjennom hans liv.
Dagens bibelvers beskriver klimakset etter den dramatiske hendelsen hvor Daniel ble kastet i løvehulen fordi han adlød Gud mer enn mennesker. Han fortsatte åpent å tilbe sin Gud til tross for kongens påbud om at det i 30 dager bare skulle være tillatt å tilbe kong Darius. Gud tok hånd om sin tjener. Det fantes... ingen skade på ham. Menneskelig sett gikk han en sikker død i møte da han ble kastet til løvene, men han fikk ikke noen skader. Det holder å stole på Gud.

Bønn
Jesus, takk for at Du også i dag kan bevare alle som setter sin lit til Deg, akkurat slik Du beskyttet og bevarte Daniel.

No comments:

Post a Comment