Saturday

12. januar”Lukk opp rettferdighets porter for meg! Jeg vil gå inn gjennom dem, jeg vil prise Herren. Dette er Herrens port, de rettferdige skal gå inn gjennom den.” ( Salmenes bok 118,19-20 )

I dag handler andakten om ”rettferdighetens port”. Bibelkommentaren til dagens bibelvers sier at det er kongen som uttaler sin befaling i det han kommer fram til tempelportene med sitt følge og prestene gir sitt svar inne fra tempelet.
Tusenvis av vanlige mennesker har også fått be disse ordene om at rettferdighets port skal åpnes for dem. De har ønsket å komme nær Gud. De har villet uttrykke sin takknemlighet i hans nærhet. Ned gjennom historien har Herrens sanne prester vist vei til Herrens port, frelsen i Jesus Kristus. De som trofast holder seg til ham får gå ut og inn gjennom den porten, ikke på grunn av sin egen rettferdighet, men på grunn av at de har fått ikle seg Jesu rettferdighet. Lydia Baxter skriver om denne porten i sang nr. 13 i Frelsesarmeens sangbok: ”Ja, åpen er den for hver sjel. Guds frelse er den samme For rik og fattig, fri og trell, For hver nasjon og stamme Å, dyp av nåde, Gud, fra deg, At porten åpnet ble for meg. For meg, for meg, Den åpnet ble for meg”

 Bønn
Takk, Jesus, for at rettferdighetens port er åpen i dag. Takk for at vi kan få gå inn gjennom den og komme inn i Din nærhet av bare nåde.

No comments:

Post a Comment