Friday

9. november”Frykt ikke for det du skal lide... Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone.” ( Åpenbaringen 2,10 )
 
Menigheten i Smyrna beskrives som den lidende og fattige menigheten, en menighet og en gruppe individer som midt i dette allikevel var rike. Men menighetens store problem var frykt. Mange menigheter og mange kristne kjemper også i dag med frykten - frykten for framtiden, frykten for andre mennesker eller frykten for økonomiske problemer eller sykdom. Man vet at Gud holder hele verden i sin hånd, også en selv. Man vet at Gud har alt under kontroll, men når man ser på omstendighetene så kommer frykten snikende inn.
Det motsatte av frykten er frimodigheten. Gud vil at hans folk skal være fylt av nettopp frimodighet! Gud lover at den som vinner seier over frykten og lever i frimodighet ikke skal skades av ”den annen død” der alle de onde, inkludert de feige, skal få sin straff (Åpenbaringen 21,8). Gud vil at vi i frimodighet skal være trofaste mot ham, for han ønsker å gi oss livets krone.

Bønn
Jesus, i dag vil jeg beseire det onde med det gode. Jeg vil beseire frykt med frimodighet. Takk for at Du er med meg i min kamp.

No comments:

Post a Comment